Perkhidmatan Kami


ZIYANC mempunyai pasukan, pengalaman dan sumber untuk menyedia, mengurus dan melaksanakan program latihan dan pembangunan yang berkesan. Kami sesuaikan program untuk memenuhi strategi dan keperluan syarikat, agensi dan organisasi.

Kami berikan tumpuan kepada kemahiran bisnes, kemahiran insaniah dan kemahiran industri - iaitu kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dan mencapai kejayaan yang berterusan (A'SAS).

Kami melibatkan (Engage), membuka pandangan (Enlighten) dan memperkasa (Empower) para peserta program melalui strategi berikut:
 • Mengguna kaedah Pembelajaran Dewasa 
 • Memberi tumpuan kepada "KASH" yang "mesti tahu" = (Knowledge) Ilmu - Saya tahu!, (Attitude) Sikap - Saya mahu!, (Skills) Kemahiran - Saya boleh! dan (Habits) Tabiat - Saya buat! 
 • Menerap strategi "RAISE" untuk menggalakkan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dikekalkan (retained), digunakan (applied), berkesan (impactful), dikongsi (shared) dan berkembang (evolved) 
 • Mempelbagai kombinasi aktiviti pembelajaran, permainan latihan, teknik dan alatan untuk melibatkan para peserta yang mempunyai pelbagai gaya pembelajaran 
 • Melaksanakan matlamat 30% penyampaian jurulatih dan 70% aktiviti peserta 
 • Menambah nilai melalui sumber untuk peserta, sokongan dalam talian, blog berkongsi pengetahuan dan khidmat tambahan 
Program Latihan dan Pembangunan kami boleh membantu anda:
 • menggembeling kekuatan dan potensi anda 
 • meraih kesempatan peluang anda 
 • mengurangkan kelemahan anda 
 • mengurus ancaman dan risiko anda 
 • menambah pendapatan, mengoptimum kos 
Hubungi ZIYANC untuk bertukar idea bagaimana kita boleh bersama-sama memperkasa ahli-ahli pasukan anda.