Program Latihan


Program Khusus

Kami boleh menyedia, mengurus dan melaksanakan program latihan dan pembangunan khusus yang disesuaikan dengan strategi bisnes dan objektif latihan pelanggan.

"A'SAS Competencies"

Kompetensi berikut boleh membantu individu dan pasukan mencapai kejayaan dan mencapai kejayaan yang berterusan (A'SAS):
 • Kemahiran Berfikir 
 • Kemahiran Berkomunikasi 
 • Kemahiran Bisnes dan Keusahawanan
 • Kemahiran Kerja dan Tugasan 
 • Kepintaran Emosi, Kesusahan dan Spiritual (EASI) 
 • Kemahiran Industri dan Teknikal 
Rujuk blog "A'SAS Competencies" untuk contoh ilmu dan kemahiran berkaitan. Kami boleh membangunkan program latihan khusus berdasarkan kompetensi tersebut.

Bengkel Latihan Umum

Berikut adalah contoh topik latihan umum:
 • Penyelesaian Masalah
 • Pemikiran Kreatif 
 • Membuat Keputusan 
 • Mengurus Komunikasi dan Menggembeling Kepelbagaian Budaya  
 • Kemahiran Komunikasi Praktikal Profesional Muda 
 • Mempengaruhi, Berunding dan Pengurusan Konflik 
 • Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan
 • Etika dan Dandanan Profesional 
 • Bahasa Inggeris Bisnes Praktikal
 • Pembentangan Berimpak Tinggi 
 • Seni Menyampaikan Penjelasan
 • Membina Jaringan Bisnes 
 • Menjana Idea Bisnes 
 • Strategi Bisnes dan Pengurusan  
 • Mengurus Perkhidmatan Pelanggan dan Jualan 
 • Memahami Bisnes dan Kewangan untuk Bukan Akauntan 
 • Pengurusan Kewangan dan Pelaburan Peribadi 
 • Prinsip dan Amali Perakaunan Praktikal  
 • Mencapai Pasaran Global Melalui E-Dagang 
 • Perakaunan Kreatif dan Penipuan 
 • Memahami Laporan Tahunan 
 • Individu Perkasa, Pengurus Berkesan, Pemimpin Bersinar 
 • Peningkatan Keberkesanan dan Profesionalisma Peribadi  
 • Alatan Produktiviti dan Pengurusan Masa 
 • Apabila Anda Melapor Diri Bekerja 
 • Kuasakan Kerjaya Anda 
 • Inspirasi dan Perkasa Diri untuk Mencapai Kejayaan Berkekalan