Sumber


Berikut adalah maklumat dan contoh berguna untuk pengurus program latihan:

* Kalendar 2015:  Malaysia , World

* Latihan dan Pembangunan

* Kenapa perlu program latihan?

* Penyediaan program latihan

* Penilaian keperluan latihan

* Hasil pembelajaran

* Taksonomi Bloom

* Penilaian

* Template